Hva er det som banker i vår havn?

Hva er det som banker i vår havn?

LAGER NY FENDRING: De har noen dagers arbeid med den nye fendringa, og holder på både høyt og lavt i prosessen. Krana i bakgrunnen er til uvurderlig hjelp. Den eies av entrepenøren som utfører arbeidet, Larsen Bygg & Anlegg. Her er fra venstre driftsleder i Harstad Havn, Torgeir Larsen, Ronny Hansen, Ketil Larsen, Kyrre Kristensen og Kurt Larsen. FOTO: Liv-Hege Heill

Det foregår arbeid på havna, og innimellom dunker og banker det intenst fra kaiområdet.0