Høyesterett avviste anken fra hurtigbåtrederiet Boreal Nord AS

Høyesterett avviste anken fra hurtigbåtrederiet Boreal Nord AS

 

Troms fylkeskommune vant rettssak mot hurtigbåtrederi0