Hovedmotoren stoppet på vei inn til til kai på Flesnes

Og dermed bar det på grunn med ferga



0