Her jubles det ikke for fortau

Her jubles det ikke for fortau

Innkjøringen til Skorsteinen. Beboerne her er skeptisk til at det skal opprettholdes gjennomgangstrafikk og bygges fortau

Det er ikke alle som er enige i at det skal bygges ut over hele byen.0