Hentet opp i går. Kastet tilbake av rampen i natt.

Hentet opp i går. Kastet tilbake av rampen i natt.

Hentet opp i går. Kastet tilbake på havet i natt.

Noen likte ikke at havna ble renset?0