Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

Politimester Tone Vangen overrekker blomster til Heidi Kløkstad etter dagens utnevning. FOTO: Politiet

Utnevnt av Kongen i dag.0