Hedret for sitt engasjement

Hedret for sitt engasjement

PÅSKJØNNELSE: Daglig leder i RS Troms, Arild Braathen, har mange gode ord å si om Ingebjørg Vaskinns store engasjement for Redningsselskapet. Hun fikk sin velfortjente påskjønnelse under juksastevnet på Lundenes i helga.

Ingebjørg ble hedret for 30 års innsats for Redningsselskapet.0