Havna får ikke kjøpe steinmassene

Hadde ingen tillatelser for å ta i mot steinen.0