Harstadmann vant tomillionerfirehundreogfemtitusen i går

Men hvem er han?0