Harstadkonferansen utsolgt, men...

Harstadkonferansen utsolgt, men...

Det ble utsolgt denne gangen også, men Bente Hoseth og Per Arne Brevik i Harstad Profileirngspool har gjort plass til 40 ekstra. De ligger klare for salg allerede. FOTO: Knut Ivar Mikalsen

Harstad Profileringspool har ryddet klart til 40 ekstra plasser, og så kommer de med en nyhet til0