Har jobbet med E10 i rekordfart

Har jobbet med E10 i rekordfart

Fornøyde lokale politikere i Kommunal- og moderniseringsdepartementet melder i dag at det nå blir fart i planene for E10 Hålogalandsveien. Grete Ellingsen fra Strtland Høyre og Per Willy Amundsen fra Hastad, og da FrP.

Statens Vegvesen får klarsignal allerede i dag for høringsrunde om reguleringsplanen.0