Har ingen å miste

Har ingen å miste

I tog gjennom sentrum av Harstad for en trygg russetid

Russen i Harstad markerte trygg russetid.0