Har ikke penger til alle lovnadene i Harstadpakken

Har ikke penger til alle lovnadene i Harstadpakken

Kanebogen-krysset er det mest trafikkerte krysset i Harstad, og vil få bedre fremkommelighet når arbeidet står ferdig til høsten. Her ser vi formen på det det som blir undergangen for gående og syklende. FOTO: Statens Vegvesen

Harstadpakken inneholder flere tiltak enn det er penger til å bygge, og styringsgruppen ber nå om at Harstad kommune jobber for å finne mer penger til å bygge for.0