Har du sikret deg?

Har du sikret deg?

 

Politi, havnesjef, rådmann og kraftselskap kommer med heftige varslinger0