Har du forslag til hvem som skal æres av Kvæfjord kommune?

Har du forslag til hvem som skal æres av Kvæfjord kommune?

 

Hvem får prisen?0