Hagebyen, Seljestad og Heggen tas ut i streik

Listen over skoler hvor lærerne tas ut i streik er klar. Harstad eneste kommune i Troms som foreløpig rammes.0