Grillet til seg brannvesenet

Det ble meldt om kraftig røykutvikling0