Gressbrannfare i sprengkulda!

Gressbrannfare i sprengkulda!

 

Og det helt opp til Narvik0