Gledelige tall om gjennomføring

PRESSEMELDING: Flere gjennomfører videregående opplæring i Troms.0