Glatt kjørebane

Ingen personskade, men glatte veier skaper problemer.0