Gjennomslag!

Gjennomslag!

Et lykkelig arbeidslag fra Aldesa kunne endelig ta steget ut i friluft på Sama. Slikt må feires.

Harstadåsen har nå et hull i begge ender.0