Fyrer med fiskeekskrementer og fôr-rester

Fyrer med fiskeekskrementer og fôr-rester

Prosess- og miljøsjef Annika Steien har testet fiskeslam som brensel i sementproduksjonen i Norcem Kjøpsvik. Energien fra ett tonn tørket slam tilsvarer 400-500 kg kull.

Kan erstatte kull?0