Fv. 711 på Tjeldøya i Tjeldsund åpnet for trafikk igjen

Fv. 711 på Tjeldøya i Tjeldsund åpnet for trafikk igjen

Byggeleder Statens vegvesen, Solveig Hansen, ved "nye" Tverrelva bru. FOTO: Statens Vegvesen

Torsdag ble den stengt, søndag kveld kl.20.00 åpnet den igjen0