Fra kaos til «søndagstrafikk» på et døgn

Fra kaos til «søndagstrafikk» på et døgn

Nesten tomt i byen klokken 1600 i dag. I går var det kaos.

Lærevillige Harstadværinger?0