Fotgjenger påkjørt på Seljestad

Kjørt til sykehus0