Fortsetter kampen helt til siste åndedrag

Fortsetter kampen helt til siste åndedrag

BYEN: Harstad vil alltid være byen til Safia Abdi Haase. FOTO: Gøran Gimsøy

Safia Abdi Haase skal bruke St Olavs orden for alt den er verd.0