Fort hjort å blande elg og rein

Utlending med liten kunnskap om skogens konge.0