Forsterker innsatsen mot trafikkulykker

Forsterker innsatsen mot trafikkulykker

Antall drepte i trafikken i Nord-Norge fra årtusenskiftet og fram til i dag. Flest omkomne var det i 2000 og 2004 med 46 drepte, mens det var færrest i 2014 og 2015 da 16 mistet livet.

Ingen barn under 13 år mistet livet i trafikken i 2016.0