Forfallets tid er forbi

Forfallets tid er forbi

BERGER VEIENE: Når det nå bevilges 15 milliarder til det nordnorske veinettet, har regionveisjef Torbjørn Naimak stor tro på at forfallet på veiene i nord kan stanses. FOTO: Arkivfoto

I alle fall når det kommer til de nordnorske veiene, skal man tro regionveisjef Torbjørn Naimak. De kommende fire årene skal det investeres 15 milliarder kroner på riksvegene i Nord-Norge. Mer enn dobbelt så mye som i forrige fireårsperiode.0