Flyttet på 400 millioner kroner

Enighet om revidert nasjonalbudsjett for 2017.0