Flere bruker kjetting og gode dekk

Flere bruker kjetting og gode dekk

FOTO: Statens Vegvesen

Markert forbedring i kjøreansvar for tunge kjøretøy på vinterveiene.0