Fjern rundkjøringa! Det går alt for tregt.

SP Maskin lei gangfart fra Kanebogen til byen i rushtiden.0