Fire til sykehus etter kollisjon på E6

Lettere personskader0