Ferger i kø

Ferger i kø

MF Laupstad leverer mens MF Strandebarm ligger ute i Toppsundet og venter på tur.

Travelt på Bjørnerå etter fergelemkollapsen på Fenes.0