Fem nye personer er smittet av MRSA-bakterien

Fem nye personer er smittet av MRSA-bakterien

 

Antall smittede er nå 15.0