Får sin sannhetskommisjon

Får sin sannhetskommisjon

Henrik Olsen, representant for Norske Samers Riksforbund (NSR), FOTO: NSR

– En seier for det samiske samfunnet.0