Får ikke bygge innenfor 100-metersbetlet, enda all jorda befinner seg der

Får ikke bygge innenfor 100-metersbetlet,  enda all jorda befinner seg der

AUN: Aun, eller Aune som befolkningen sier det heter, ligger på en stripe mellom fjell og sjø. Dermed blir det store problemer for Fylkesmannen å gi folket lov å bygge hus i området, da det meste av bygda er innenfor hundremeterbeltet. Som kjent er dette de siste årene blitt en frisone for bygging.

Befolkningen i Aun har et problem. Problemet heter hundremetersbeltet. Et biproblem av dette heter Fylkesmannen.0