Evakuerte buss etter røykutvikling

Mindre dramatisk enn først antatt.



0