– Et blodbad!

 – Et blodbad!

 

Hør et amerkansk vitnes beskrivelse av terrorangrepet i konsertsalen i Paris.0