Et aktivt politisk liv satt pris på

Et aktivt politisk liv satt pris på

Bildet. Sittende fra venstre: Asbjørn Larsen, Arild Eriksen, Bjørg Øynes, Reidar Johansen og Oddmar Jacobsen.
Stående fra venstre: Wiggo Grønlund, Jacob Vaskinn, Ole Martin Kristiansen og Eilif Markussen. FOTO: Kvæfjord AP

Kvæfjord Arbeiderparti hedret veteraner0