Enorme steinblokker ramler ned på veien

Enorme steinblokker ramler ned på veien

Det er ikke akurat småstein så nå triuller ned fra fjellet og ut i veibanene på veien mot Sørrollnes. Det kommer stadig flere. FOTO: Jim Kristiansen

Utrygt i kveld mellom Sørrollnes og Hamnvik.0