En tatt med startpistol, en med fisk

En tatt med startpistol, en med fisk

 

Politiet har gjort beslag i Hålogaland0