Elgsplosjonen fortsetter

Elgsplosjonen fortsetter

ELGER SEG: På Sandsøy blir det flere elger, til tross for elgjakt og gavmild kvote. Om disse elgene fremdeles vandrer rundt på den lille øya, eller blei elggryte i høst, vites ikke. FOTO: Liv-Karin Edvardsen

Til tross for ei storstilt elgjakt i fjor for å få ned antallet på Sandsøy, har det ikke blitt færre elger på den lille øya.0