Elgeksplosjon

Elgeksplosjon

 

Hele 76 voksne dyr er registrert på den 11 kvadratkilometer Sandsøy0