Eldre mann omkom etter fall i vannet

Ulykken skjedde på Sommarøya i Øksnes.0