Du som handler mye i Sverige kan få bruk for en slik

Du som handler mye i Sverige kan få bruk for en slik

 

For nå er det full innkreving fo rå betale Hålogalandsbrua.0