Doktor Kjersti

Doktor Kjersti

Fra venstre førsteamanuensis Frank Lindberg, UiN Handelshøgskolen i Bodø, veileder, professor, dr. Øystein Jensen, Norsk Hotellhøgskole, UiS/HHB (leder av bedømmelseskomiteen), Kjersti Karijord Smørvik, Høgskolen i Harstad (Ph.d), professor, dr. Jon Sundbo, Roskilde Universitet (medlem av bedømmelseskomiteen) og professor, dr. Lena Mossberg, Handelshøgskolan, Gøteborgs Universitet (medlem av bedømmelseskomiteen) FOTO: Per Jarl Elle, Universitetet i Nordland

Kjersti Karijord Smørvik, stipendiat ved Høgskolen i Harstad har 15.12.2014 tatt doktorgraden ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.0