Dobling av antall dommeravhør av barn

Dobling av antall dommeravhør av barn

Påtaleleder Steffen Ravnåsen ved Midtre Hålogaland Politidistrikt kan si seg fornøyd med fjorårets oppklaringsprosent i distriktet.

Midtre Hålogaland Politidistrikt nummer to i Norge på oppklaring.0