Doblet vaktholdet

Doblet vaktholdet

FOTO: Espen Bless Stenberg/Nordlys

Senterleder Lars Holst-Roness fikk vite om ranet rimelig kort tid etter at det var begått.0