Superspreke Kila-elever

Superspreke Kila-elever

De 16 hardhausene (1 rv) Oskar, Kevin, Jesper, Margrethe og Johanne (2 rv) Ludvig, Noah, Noa og Joachim, (3.rv) Petter, Nikolai, Sigurd, Joakim og Emil, (4.rv) Inger, Mathias og Remi på toppen av Blåhatten

Småtrinnet på Kila startet høstferien med felles turdag0